024-6772212 info@tcbeuningen.nl Gespecialiseerd in tandarts angst!

Algemene voorwaarden

Uw gezondheid

Bij de eerste afspraak in onze praktijk vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van uw algemene gezondheid en medicijngebruik. Veel medicijnen kunnen interacties/complicaties geven tijdens of na onze behandelingen. Mocht er iets veranderen aan uw gezondheid of uw medicijngebruik vragen wij u vriendelijk dit bij uw volgende bezoek aan ons door te geven.

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak niet na kan komen, verzoeken wij u vriendelijk de afspraak minimaal 48 uur  (en vrijdag voor 12.00 uur) van tevoren te annuleren. Doet u dat niet, of verschijnt u te laat voor de afspraak waardoor de behandeling niet door kan gaan, zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen.

Klanttevredenheid

Elke dag zetten wij ons in om al onze patiënten op de best mogelijke manier te helpen. Wij meten regelmatig de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Daarom zouden we het prettig vinden als u uw ervaringen met onze praktijk en medewerkers met ons deelt. Hierover krijgt u na uw bezoek aan een van onze tandartsen een email. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of tandarts.

TARIEVEN

In de tandheelkunde gelden vastgestelde uniforme tarieven. Voor de hoogte van de tarieven met de daarbij behoorde omschrijving verwijzen we u graag naar www.tandarts.nl/tandartstarieven

Voor de tarieven voor tandtechniek binnen onze praktijk verwijzen wij u naar de prijslijst.

BETALINGSVOORWAARDEN

Uw nota

U ontvangt de facturen voortaan ‘Anders’!

Onze facturen worden vanaf december 2017 verzorgd door Anders Medical Factoring. Hierdoor houden wij meer tijd over voor u, en weten we zeker dat de facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt. In veel gevallen dient Anders Medical Factoring de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar (dit heet clearing). Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering wordt een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed.

Het deel van de factuur dat niet wordt betaald door de zorgverzekeraar wordt vervolgens aan u gefactureerd. De factuur van Anders Medical Factoring ontvangt u per e-mail. Zorg er daarom voor dat wij de juiste gegevens van u hebben. Wij adviseren u tevens er zorg voor te dragen dat u het e-mailadres van Anders Medical Factoring, service@mijnandersnota.nl, aan uw adresboek toevoegt.

Als u de factuur per e-mail ontvangt kunt u gemakkelijk betalen door in te loggen op www.MijnAndersNota.nl en vervolgens te klikken op de link naar iDeal. Op deze website heeft u ook inzicht in al uw facturen. Heeft u een vraag over uw factuur? Op www.MijnAndersNota.nl vindt u een aantal veelgestelde vragen en informatie. Spreekt u liever een van de medewerkers persoonlijk? Bel dan de patiëntenlijn: 085-7606262 (lokaal tarief).

PRIVACY

Uw tandarts houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

Uiteraard gaat uw tandarts zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de tandarts die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de collega’s in de praktijk, waarnemers en de assistentes van de praktijk . Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende tandarts verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Teneinde de tandheelkunde verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw tandarts.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.