024-6772212 info@tcbeuningen.nl Gespecialiseerd in tandarts angst!

Angsttandarts

U staat hierin niet alleen

Meer dan 800.000 mensen in Nederland zijn zo bang voor de tandarts dat zij niet meer durven te gaan. Hoe groot uw angst voor de tandarts is, kunt u eenvoudig vaststellen door de angsttest te doen. Als u bij deze test een score behaalt tussen 12 á 20, dan heeft u tandarts angst. Tandheelkundig Centrum Beuningen kan bij deze score veel voor u betekenen als angsttandarts.

De oorzaak van tandarts angst vindt zijn oorsprong voornamelijk in de jeugd. De schooltandverzorging wordt vaak genoemd. Echter kunnen ook mensen uit je omgeving (oa. ouders, broers, zussen en overige kennissen) de oorzaak zijn. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang voor de tandarts te zijn. Bij kinderen ligt dit percentage op ongeveer 15%. Het kenmerk van deze angst is dat u, hoe u ook uw best doet, deze maar niet onder controle kunt krijgen. Gelukkig hebben wij voor u een systeem kunnen ontwikkelen, waarbij het ons is gelukt een groot aantal patiënten over hun angst heen te helpen.

Behandelmotto angsttandarts

  1. Met geduld en respect luisteren naar hoe deze angst bij u is ontstaan en hoe u deze ervaart;
  2. Samen een behandelplan maken en bepalen hoe dit wordt uitgevoerd;
  3. Het garanderen van een pijnloze behandeling;
  4. De mogelijkheid om de behandeling(en) bij u onder volledige narcose uit te voeren. Deze narcose wordt veilig verzorgd door ervaren anesthesiologen;
  5. Met uiteindelijk doel: u zonder angst op de gewone wijze behandelen, wat van belang is voor een goede nazorg.