024-6772212 info@tcbeuningen.nl Gespecialiseerd als angsttandarts!
Angsttandarts - Tandheelkundig Centrum Beuningen

Ontstaan van tandartsangst

Het ontstaan van angst voor de tandarts kan verschillende oorzaken hebben. Een traumatische ervaring uit het verleden kan ervoor zorgen dat iemand het vertrouwen in de tandheelkundige behandeling verliest. Associatie van bijvoorbeeld het geluid van de boor of de geur van de praktijk waar men de nare ervaring heeft opgedaan, kan dan in het vervolg op zichzelf een gevoel van angst oproepen.

Angst kan ook worden “aangeleerd” en als het ware worden overgedragen van ouder op kind. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Al is de ouder nog zo bang, het kind begint met een schone lei. Door de verbeterde mogelijkheden om pijnloos te behandelen en de mogelijkheid om meer tijd uit te trekken voor de patiënt, waardoor deze meer aandacht kan krijgen, zal de kans op het ontstaan van angst afnemen.

Naast deze verschillende oorzaken kan angst bestaan als onderdeel van een andere psychische stoornis. Deze gegeneraliseerde angst hoort in eerste instantie bij een psychologisch hulpverlener thuis, om daarna in samenwerking met de tandarts verder behandeld te worden. Er zijn vragenlijsten ontwikkeld om de mate van tandartsangst, en de eventueel noodzakelijke hulp van andere hulpverleners te bepalen.