024-6772212 info@tcbeuningen.nl Gespecialiseerd als angsttandarts!
Bang voor de tandarts | Tandheelkundig Centrum Beuningen

Onze werkwijze bij angstige patiënten

De eerste afspraak/intake

Vaak is het zetten van de eerste stap, het bellen voor het maken van een afspraak, al een hele opgave. Als u de moed bij elkaar heeft geraapt voor het eerste bezoek is het prettig om te weten wat er gebeurt bij de eerste afspraak.

U krijgt van ons een informatiepakket toegestuurd met daarin 2 vragenlijsten; een anamneseformulier (medische gezondheid) en een angsttest. Het is voor ons van belang om op de hoogte te zijn van uw medische gezondheid. Ook willen we graag weten hoe groot uw angst is. U kunt vooraf voor uzelf ook de “Angsttest” invullen om uw score te bekijken. Als u een score behaalt tussen 12 en 20 kunnen wij veel voor u betekenen.

Tijdens de eerste afspraak willen we de volgende zaken in kaart brengen:

  • Het ontstaan en de aard van de angst. Door een indicatie te krijgen wat uw specifieke angst is, kunnen we daar op inspelen tijdens vervolgbehandelingen.
  • Uw gebitssituatie. Aan de hand van een mondonderzoek en het maken van röntgenfoto’s kunnen we uw gebitssituatie in kaart brengen.
  • Uw wensen. Samen met u zullen we een op maat gemaakt behandelplan opstellen rekening houdend met uw wensen.

De kosten van de intake bedragen €160. U hoeft de betaling niet direct op de dag van de intake te voldoen. De betaling gaat via het factureringsbedrijf Anders Medical Factoring.

De behandeling

De behandeling van u als angstige patiënt vindt plaats volgens een speciaal behandelprotocol. Aangezien de angst bij een ieder verschillend is, leggen wij u graag in een persoonlijk gesprek uit hoe bij u het behandeltraject er het beste uit kan zien.

Is er veel achterstallig onderhoud aan uw gebit en ziet u er alleen al daarom erg tegen op dan kunnen we desgewenst de eerste behandeling(en) onder narcose uitvoeren, zodat uw gebit hierna weer “netjes op de rails staat”. Daarna kunnen we samen rustig werken aan ons uiteindelijk doel: een zodanig herstel van vertrouwen dat u zonder angst een tandartsbehandeling kunt ondergaan. Zoals gezegd, deze behandelingen gebeuren bij ons pijnloos.

Belangrijk is ook te weten dat wij met elkaar afspreken dat u bepaalt wanneer we de behandeling even moeten onderbreken, zodat u altijd zelf de controle heeft over de behandeling.

Reeds velen zijn u voorgegaan. U zult er versteld van staan hoe ook u in korte tijd goed met deze angst om kunt gaan. En mocht dit onverhoopt niet lukken, geen zorgen, we hebben de narcose altijd achter de hand, u bepaalt dit altijd zelf.

Angst tandarts | Tandheelkundig Centrum Beuningen