024-6772212 info@tcbeuningen.nl Gespecialiseerd als angsttandarts!
Tandchirurgie - Chirurgie | Tandheelkundig Centrum Beuningen

Tandchirurgie

Bij Tandheelkundig Centrum Beuningen kunt u ook terecht voor diverse chirurgische behandelingen zoals:

Implantaten

Als vervanging van ontbrekende tanden en/of kiezen is tegenwoordig het plaatsen van een implantaat (kunstwortel) in veel gevallen de beste oplossing. Op deze kunstwortels kunnen dan kronen, bruggen of zelfs een heel gebit bevestigd worden. De behandeling is, zoals alle andere behandelingen bij Tandheelkundig Centrum Beuningen, volledig pijnvrij. Ook naderhand heeft u vrijwel geen nalast. Voordat er een definitief werkstuk (kroon, brug, prothese) gemaakt kan worden, zal het implantaat eerst een aantal maanden moeten ingroeien in het kaakbot. Dit is afhankelijk van de positie in de kaak en de kwaliteit van het kaakbot.

Verwijderen verstandskiezen

Vaak wordt u voor het verwijderen van verstandskiezen verwezen naar een kaakchirurg. Bij ons is dat zeer zelden het geval. In een steriele setting worden vrijwel alle verstandskiezen bij ons in de praktijk verwijderd. Tevens is het mogelijk de verstandskiezen onder algehele verdoving (narcose) te laten verwijderen.

Apexresecties (wortelpuntbehandelingen)

In het geval dat een kies of tand gered moet worden omdat er aan de punt van de wortel een ontsteking zit, en een nieuwe wortelkanaalbehandeling niet meer mogelijk is, komt deze kies of tand in aanmerking voor een apexresectie. In dat geval wordt er onder verdoving een klein sneetje gemaakt in het tandvlees en wordt er vanaf de onderkant een klein stukje van de wortel verwijderd (samen met het ontstoken weefsel). Daarna wordt er een kleine restauratie in de wortel vervaardigd. Dit alles gebeurt uiteraard met enorme precisie, daarom wordt er gebruik gemaakt van een microscoop.

Kleine flapoperaties

Soms is het nodig om, na uitgebreide behandeling bij de mondhygiënist, onder direct zicht (het opklappen van het tandvlees) de tandwortels en kaakbot nogmaals goed schoon te maken. Dit zal nodig zijn als de mondhygiënist er niet in is geslaagd, samen met u, het tandvlees onder controle te krijgen. Vaak zie je dit bij meerwortelige elementen (kiezen). Bij ons centrum doen we de eenvoudige flapoperaties zelf, in het geval van uitgebreidere parodontale problemen wordt u verwezen naar de parodontoloog. Dit is een specialist op het gebied van tandvleesproblemen.